سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا کامیاب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
مهدی اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید برای تجدید آرایش شبکه های توزیع ارائه می شود. در این روش ابتدا تمام شاخه های شبکه بسته فرض می شوند و با انجام بخش بار، نقطه شبکه را بدست آورده و یکی از شاخه های متصل به گره ژرف را باز می کنیم. سپس همین کار را مجددا برای شبکه حاصل انجام می دهیم و شاخه دیگری را قطع می کینم این کار را تا رسیدن به شبکه شعاعی کامل ادامه می دهیم. در این مقاله نشان داده شده است که آرایش نهایی حاصل، آرایشی است که کمترین تلفات را دارد. روش مزبور برای دو شبکه نمونه اجرا شده است و نتایج آن درستی روش را تایید می کند. این روش مستقیم و بسیار سریع است.