مقاله تجربه آموزش طراحي در مدارس معماري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۳۲۳ تا ۳۳۶ منتشر شده است.
نام: تجربه آموزش طراحي در مدارس معماري
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش معماري
مقاله فرايند آموزشي
مقاله مدارس معماري
مقاله پايه نظري و عملي
مقاله آتليه طراحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي الحسابي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزيان ملكي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين نوشتار در پي تاکيد بر آموزش معماري کارآمدتر است تا معماران قادر به خلق محيط هايي انساني در راستاي پاسخ به نيازهاي اجتماعي، فرهنگي و محيطي طراحي شوند. منظور از محيط هاي انساني، محيط هايي است که فعاليت هاي انساني به صورت تعريف شده در آنها انجام مي شود. فعاليت هايي که بازتابي از معيارهاي رفتاري و فرهنگي مشخص شده توسط جامعه بوده و مسايلي مانند اقتصاد، اکولوژي و اجتماع را در بر مي گيرند و سبب محيط هاي زيستي مي شوند. مقاله با بررسي و تحليل معيارهاي آموزش و محتواي آموزشي مدارس مختلف معماري، تلاش خواهد نمود تا گسست موجود ميان آموزش هاي صرفا عملي و نظري در فرآيند آموزشي معماري را مشخص سازد. اين تحقيق به ارايه روش هايي جهت پر نمودن اين فواصل مي پردازد؛ و در عين حال مفاهيم نظري موردنياز براي ايجاد محيط هاي انساني را نيز به صورت توامان در نظر دارد. اين امر فهم جامعي از دو روش آموزش معماري مختلف، اما وابسته را ضروري مي سازد و به شناخت دو پايه اصلي اين آموزش، يعني پايه عملي و مهارتي، و پايه تئوري و نظري، مدد مي رساند.