سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم طرفی – دفتر فنی و مهندسی طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوز
علیرضا کیهانی – مدیریت رسوب طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان
علی شهیدی – دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

از سال ۱۹۸۶ در مناطقی از آمریکای مرکزی نسل جدیدی از لوله های آبیاری قطره ای ابداعساخته شدکه انقالبی نوین در عرصه آبیاری تحت فشار پدید آورد و بعدها به نام نوارهای قطره ای tape به جهانیان معرفی گردید. تولید این لوله ها در ایران نیز از سال ۱۳۷۶ توسط شرکت سوپر دریپ اینترنشنال (SDI) آغاز گردیده است. از طرح های موفقی که با روش آبیاری قطره ای Tape در استان خوزستان مورد توجه قرار گرفته است، طرحی است که در ۵۰ هکتار از اراضی پشمینه زار (اندیشمک) با روش مذکور آبیاری می گردد. نوارهای آبیاری قطره ای Tape دارای مزیت فراوانی بوده که از آن جمله: راندمان بالا (حدود ۹۵%)، فشار کارکرد پایین، عدم نیاز به تسطیح کامل زمین، سبک بودن، آسان بودن حمل و نصب، هزینه کمتر( نسبت به سیستم آبیاری قطره ای کلاسیک) و … را می توان ذکر نمود. با توجه به مطالعات انجام شده روی سیستم های آبیاری تحت فشار در استان خوزستان، طرح آبیاری قطره ای Tape اجرا، شده که در پشینه زار اندیمشک را می توان به عنوان یک طرح موفق و الگویی جهت ترغیب کشاورزان، به استفاده از این سیستم، معرفی نمود که دلایل موفقیت طرح مذکور را می توان بصورت زیر خلاصه کرد: ۱-انتخاب محل مناسب زمین از نظر شیب، اقلیم، بافت و ساختمان خاک، نفوذپذیری بالا، حاصلخیز بودن خاک و کیفیت آب عالی در منطقه ۲-استفاده از نیروی کارگری بومی (علی الخصوص زنان) ۳-تجربه شرکت بهره بردار در زمینه آبیاری تحت فشار ۴-استاندارد بودن قطعات ۵-استفاده از سیستم خزانه و نشاء ۶-اجرای مدیریت مناسب در بخش بهره برداری از سیستم ۷-بازاریابی مناسب و صادرات محصولات تولیدی به خارج از کشور و … با توجه به مواردفوق کارایی مصرف آب (WUE) دراین روش بمراتب بیشتر از روش سطحی ی باشد بطوریکه مقدار W.U.E مورد محصول کاهو از ۷/۲ در روش سطحی به ۳/۷ کیلوگرم بر مصرف هر متر مکعب آب در روش Tape رسیده می توان گفت که دلیل اصلی موفقیت طرح مذکور، مدیریت مناسب بهره برداری است.