سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

هژیر حومئی – عضو هیئت علمی موسسه شیخ بهائی

چکیده:

تجزیه و تحلیل خطاهای بالقوه و آثار آن (FMEA) روشی است که خطاهای فاجعه آفرین که باعث آسیب به سازمان می شود را می تواند کاهش ده د.هر چند که ممکن است آنطور که به نظر می آید حس نشود .پس از به دست آوردن تجربه اجرای این روش در شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک، نویسنده بعضی از اشتباهاتی که نباید انجام شود را متذکر می شود همچنین نکات مهمی که احتمال موفقیت را افزایش می دهند بیان می کن د.این مقاله برای کارکنان شرکتهای مشابه، قابل استفاده است.