مقاله تجربه افسردگي و طردشدگي از سوي همسالان در نوجوانان داراي بيماري مزمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: تجربه افسردگي و طردشدگي از سوي همسالان در نوجوانان داراي بيماري مزمن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسـردگي
مقاله طردشدگي از سوي همسالان
مقاله بيماري مزمن
مقاله نوجوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسيان كارينه
جناب آقای / سرکار خانم: اناري آسيه
جناب آقای / سرکار خانم: كرملو سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي تبار مهديه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري مزمن، نه تنها نوجوانان را در معرض خطر اختلالهايي مانند افسردگي قرار مي دهد بلکه ممکن است به طردشدگي آنها از سوي همسالان نيز منجر شود. اين پژوهش افسردگي و طردشدگي از سوي همسالان را در نوجـوانان داراي بيماري مزمن با نوجوانان سالم مقايسه کرد. نمونـه اي متشکل از ۳۳ نوجوان بيمار مزمن و ۳۳ نوجوان سالم از دبيرستانهاي شهر تهران به روش نمونه برداري چند مرحله اي انتخاب شدند و به پرسشنامه طـردشدگي از سوي همسالان (طهماسيان، ۱۳۸۴) و فهرست افسردگي کودک (کوواکس، ۱۹۹۲) پاسخ دادند. نتايج، همبستگي مثبت و معنادار بين افسردگي و طردشدگي از سوي همسالان (r=0.41، P<0.001) را نشان دادند. ميانگين نمره هاي افسردگي و طردشدگي از سوي همسالان در بيماران مزمن بالاتر از دانش آموزان سالم بود (P<0.001) افسردگي پسران و دختران داراي بيماري مزمن، با يکديگر تفاوت نداشت. در حالي که پسران بيمار مزمن در مقايسه با دختران، طردشدگي بيشتري از سوي همسالان را گزارش کردند.