سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناصر مهدوی شهری – استادیار دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ا ین مقاله در سه قسمت، مختلف ارائه خواهد شد. قسمت اول آن به معرفی بخش خصوصی مورد نظر خواهد پرداخت.این بخش در زمینه هایی از تحقیقات بیولوژی کاربرای فعالیت دارد. قسمت دوم این مقاله تحلیلی خواهد بود پیرامون توسعه مهارتها، خلاقیت ها و نوآوریهای که در پرسنل این بخش بعد از آموزشهای علمی، کاربردی بوجود آمده است.
قسمت سوم این مقاله به روشهای تامین منابع مالی و تحلیل هزینه ها و منافع در این بخش پرداخته است. به اعتقاد ما نقش آموزشهای علمی و کاربردی در اموزش پرسنل این بخش و در برنامه ریزی های اقتصادی این بخش بسیار اهمیت داشته است.همچنین ما عملا تاثیر فعالیت های تحقیق و توسعه را در افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت و سایر مواد مشابه در این بخش ملاحظه می کنیم. شاید تجربیات این بخش یک مثال عینی از سرمایه گذاری بخش خصوصی در تحقیق و توسعه در بیولوژی کاربردی باشد که بتوان این تجربیات را بعنوان الگویی برای آغاز فعالیت بخشهای دولتی یا خصوصی دیگر که علاقمند به سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه هستند مورد نظر قرار داد.