سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین اکبری – مدیرعامل گروه پژوهشی صنعتی آریانا، مشاور و مدیر پروژه برنامه ریزی اس
رامبد سعی الدین – مدیر سیستم ها و روشها شرکت صنعتی سردساز خودرو
محمدمهدی کاغذچی – کارشناس برنامه ریزی استراتژیک مرکز مشاوره مدیریت گروه پژوهشی صنعتی آ

چکیده:

امروزه مدیران بایستی خرد استراتژیکرا در سازمان پرورش دهند و اینگونه بقا سازمان خود را تضمین نمایند. می توان اینگونه بیان کرد که برنامه ریزی استراتژیک دارای دو بعد است، بعد جسمانی که همان انجام فرایند خلق و پیاده سازی استراتژی هاست و بعد مهمتر و اصلی دیگر، بعد روحانی آن است که پرورش و اشاعه تفکر و خرد استراتژیک در سرتاسر سازمان می باشد. حتی کارکنان سطوح پایین تر نیز بایستی در این فرایند همکاری کرده و نقش خود را در تحقق اهداف کلان سازمان بیابند. ژاپنی ها معتقدند که افراد یک سازمان، هنگامی وظایف خود را به درستی و با انگیزه ای بالا انجام می دهند که در فرایند تعیین اهداف و سیاست ها برای واحد و شخص خویش، مشارکت داده شوند. به همین منظور اهمیت جاری سازی اهداف و استراتژی های کلان سازمان در واحدها و حتی در سطوح گروهی و فردی بر هیچ کس پوشیده نیست. این پروژه به همین منظور و برای شناسایی نقش هر واحد در تحقق چشم انداز سازمان تعریف و در نهایت برای هر واحد، کارت امتیازی متوازن طراحی شد.