سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

الهام خوری –
طیبه ضیائی –
محمدرضا ربیعی –

چکیده:

کیفیت روابط جنسی در زندگی زناشوئی متاثر از عوامل ارگانیک و غیر ارگانیک است. از عمده ترین عوامل غیر ارگانیک باورهای اجتماعی- مذهبی و تجارب هستند. تجربه چیست؟ آیا فقط حاصل گذر زمان است؟ و یا باورهائی که دیگران از تجارب خود در ذهن ما وارد می کنندپیش دانسته ها را تشکیل داده و زمینه ساز بروز برخی رفتارها ی جنسی و ایجاد تجارب جدید می شوند؟آیا گذر زمان در رابطه جنسی نقش دارد؟برای کسب پاسخ مناسب ، تجربه جنسی زنان متاهل شاغل شهر گرگان در دو موقعیت زمانی مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روشها: مطالعه توصیفی بر روی ۱۲۹ خانم متاهل شاغل که از نظر جنسی فعال بودند انجام شد. پرسشنامه خودساخته در بین ۴۰۰ نفر واجد شرایط داوطلب شرکت در مطالعه توزیع شدکه تنها ۱۲۹ مورد تکمیل شده به دست محققین رسید. سوالهای اختصاصی در قالب چگونگی تجربه زنان ازاولین مقاربت و مقاربتهای بعدی (حداقل یک سال بعد از ازدواج ) بود. داده ها از طریق نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیلشد. در مقایسه تجارب آمیزش جنسی ، نکته بر جسته ، جایگزینی احساسات منفی با مثبت است. بنابر این محتمل است علت همراهی بیشتر اولین مقاربت با ترس و درد ، باورهایی باشد که به واسطه تجارب دیگران در ذهن نقش می بندند. لذا به نظر می رسد با دادن اطلاعات و راهکارهای ضروری در بر قراری چگونگی رابطه جنسی ، بتوان تجربه منفی اولین مقاربت را نیز به تجربه ای مثبت تبدیل کرد. برای رسیدن به این مهم استفاده از جلسات مشاوره ای قبل از ازدواج و انجام مطالعات مداخله ای توصیه می شود.