سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شاهرخ فرهنگی – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران
بابک فرهنگی – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران
یدالله شیخ قمی – دفتر نظارت برشبکه معاونت تولید و انتقال شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:

در روش گرمایش فرکانس پایین سیم پیچیهای ترانسفورماتور در سمت فشار ضعیف ات صال کوتاه می شوند و از سمت فشار قوی با جریان متناوب فرکانس پایین تغذیه می گردند . به لحاظ
پایین بودن فرکانس، امکان تزریق جریان نامی ترانسفورماتور در ولتاژ پایین وجود دارد . بدین ترتیب می توان گرمایش الکتریکی سیمپیچها را در محیط خلا انجام داد . استفاده همزمان از دو پدیده گرمایش و خلا باعث بهبود کیفیت و سرعت رطوبتزدایی می شود . در این مقاله تجربه خشک کردن سه دستگاه ترانسفورماتور ۰۲ / ۳۶ کیلوولت به قدرت ۰۳ مگاولت آمپر با روش گرمایش فرکانس پایین گزارش می گردد . با مقایسه نتایج این روش با روش سنتی گرمایش با روغن دا غ و خلا برتری آن بر روش سنتی ثابت میشود .