مقاله تجربه ديني از منظر جيمز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش هاي فلسفي – كلامي از صفحه ۲۲۳ تا ۲۵۰ منتشر شده است.
نام: تجربه ديني از منظر جيمز
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش پراگماتيكي
مقاله دين
مقاله تعريف دين
مقاله تجربه ديني
مقاله ويليام جيمز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بلندهمتان كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: نقيب زاده ميرعبدالحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پراگماتيسم پيش از هر چيز، روش است – روشي جهت روي اوردن به تجربه، چه به معناي فرايندي ان و چه به معناي فراورده اي ان. از اين منظر، مفهوم تجربه در انديشه پراگماتيكي جيمز جايگاهي ويژه مي يابد. به گونه اي كه مي توان كل انديشه او را در هر زمينه به ان برگرداند و بر مبناي ان فهميد. اين نكته در مورد نگاه او به “دين” نيز صادق است. جيمز در پي بررسي دين در حدود زندگي ادمي، كنشها و تجارب اوست و براي اين منظور، اصطلاح تجربه ديني را به كار مي گيرد، اما چون منظور جيمز از اين اصطلاح به روشني بيان نگرديده، مي كوشد منظور او را در سه گام متمايز اما به هم پيوسته (خلوت فرد با امر قدسي، احساس حضور ان و واكنش متاثر از ان در برابر جهان و انسان) دريابد. سپس بسترهاي وقوع اين تجربه را، كه در نگاه جيمز منجر به “انواع تجربه ديني” خواهد شد، كاويده و مهمترين بستر ان، يعني بستر رواني – عاطفي را كه منظور نظر جيمز است، شرح خواهد داد. در نهايت مقاله به بررسي كاربردهاي انديشه جيمز و نقدهاي وارد شده بر ان پرداخته و مهمترين نقد را بي توجهي او به مولفه اجتماعي و سنت ديني مي داند.