سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

عزیزه تیموری – مدیر تحقیق و توسعه پاکشو
نفیسه متقیان – مدیر تعالی سازمانی گروه صنعتی گلرنگ

چکیده:

این مقاله روش انجام ارزیابی عملکرد کارکنان واحد تحقیق و توسعه در شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو را شرح می‌دهد. پس از بررسی‌های انجام شده در شرکت پاکشو به منظور تعیین سطح آمادگی فعالیت در کلاس جهانی، مشخص گردید که سازمان در زمینه مدیرت و رهبری و نیز سیستمها وروشها آمادگی لازم را کسب نموده ولی از لحاظ مدیریت منابع انسانی فاقد شرایط لازم می‌باشد. برای اساس برنامه ریزی لازم در این زمینه انجام گردید. ارزیابی کارکنان دانشگر یکی از پیشنیازهای مورد نیاز در این زمینه می‌باشد.در طراحی نظام ارزیابی حاضر، با بررسی تئوریهای ارزیابی، استفاده از مدل شایستگی و بهره‌گیری از تجارب چند ساله، دیدگاهی نو بدست آمده است. معیارهای ارزیابی عملکرد، ارتباط بین ارزیابی عملکرد با موقعیت شغلی و حقوق و مزایا، فنون مختلف ارزیابی عملکرد، اهداف و سایر نکات ارزیابی عملکرد از جمله مباحث این مقاله هستند. با توجه به اینکه پرسنل تحقیق و توسعه کارکنانی دانشگرند، توجه خاص به تقویت توانمندیهای دانشی و مهارتی آنان شده و نیز دستاوردهای پژوهشی منتج به سوداوری برای سازمان مد نظر قرار گرفته است.
نکته: اگرچه مفاهیم ارزیابی عملکرد و ارزشیابی عملکرد در ادبیات موضوعی با هم متفاوتند ولی با اغماض در این مقاله این مفاهیم گاهی به جای هم استفاده شده اند.