مقاله «تجربه عرفاني به مثابه رخداد آگاهي ناب» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در عرفان اسلامي (اديان و عرفان) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: «تجربه عرفاني به مثابه رخداد آگاهي ناب»
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله آگاهي ناب
مقاله تجربه عرفاني
مقاله ساختگرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرابيان تبار مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آگاهي در دايره مفاهيم تعريف ناشدني قرار مي گيرد. هيچ چيز به اندازه تلاش فيلسوفان براي تعريف آگاهي، در گستردن ابهام و تيرگي در موضوعي که بدين حد واضح و روشن است، اثر نداشته است. به سبب اين دشواري ها اغلب فلاسفه به جاي تعريف خود آگاهي، به محتواي آگاهي پرداخته اند. بنابر راي بسياري از فلاسفه غربي، آگاهي همواره التفاتي است؛ بنابراين از نظر آنان سخن گفتن از آگاهي بدون متعلق بي معنا خواهد بود.
اما در عرفان موضوع کاملا عکس اين مطلب است. در تجربه هاي عرفاني ناب و متعالي، کاربرد ايده حيث التفاتي در خصوص اين رخدادها معقول و موجه نيست. زيرا بسياري از عارفان از تعبير «آگاهي» براي اشاره به تجربه اي استفاده مي کنند که فاقد هر گونه محتواي التفاتي است. لذا براي آنکه مدعيات عرفا را نيز به حساب آوريم، بايد در تعريف خود از آگاهي جايي براي اين واقعيت نيز باز کنيم که نوع انسان مي تواند گاه بدون محتوا در آگاهي خويش پابرجا بماند. مقاله حاضر سعي در روشن ساختن اين ادعاي عرفا دارد.