مقاله تجربه مادران از داشتن کودک مبتلا به زردي: يک مطالعه کيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش پرستاري از صفحه ۶۶ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تجربه مادران از داشتن کودک مبتلا به زردي: يک مطالعه کيفي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زردي نوزادي
مقاله مطالعه کيفي
مقاله تجربه مادران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني لادن
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت نصرآبادي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: زردي نوزادي هنوز هم يکي از دلايل قابل پيشگيري صدمات مغزي، جسمي، معلوليت هاي ذهني و همچنين يکي از دلايل مرگ زود هنگام نوزادي در بسياري از کشورها است. علي رغم اهميت اين موضوع، به نظر مي رسد مادران ايراني همچنان برخورد مناسبي با اين بيماري ندارند. لذا هدف از اين مطالعه، تبيين ديدگاه هاي مادران داراي نوزاد مبتلا به زردي، پيرامون زردي نوزاد خود مي باشد.
روش: اين مطالعه يک بررسي کيفي است که با انجام مصاحبه هاي نيمه ساختارمند و عميق با ۱۵ مادر که نوزاد آن ها با تشخيص زردي نوزادي در بخش هاي نوزادان بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي تهران بستري شده بود، انجام گرديد. نمونه ها مبتني بر هدف انتخاب و تجزيه و تحليل داده ها به صورت تحليل محتوايي انجام گرفت.
يافته ها: تجزيه و تحليل داده ها منجر به استحصال ۲ درونمايه اصلي: چالش بين ديدگاه سنتي – مدرن پيرامون زردي نوزاد و نيز نگراني از آينده نوزاد گرديد. دو درونمايه فرعي هم عبارت بود از: درک سنتي از ماهيت بيماري و چالش در پيگيري و درمان. به طورکلي مادران از ماهيت زردي نوزادي بي اطلاع بودند و غلبه ديدگاه سنتي مادران در مورد زردي نوزادي باعث ايجاد چالش در درمان آن شده بود.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش به نظر مي رسد به منظور برخورد مناسب مادران ايراني با پديده زردي نوزادان خود و درمان سريع آن ها و پيگيري درمان بيماري، توصيه مي شود فرهنگ سازي مناسب پيرامون اين اختلال و آموزش هاي لازم براي مادران در دوران بارداري توسط پرستاران و ماماها به اجرا درآيد.