سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور محمدحسنی –

چکیده:

منطقه ۱۲ از قدیمی ترین مناطق تهران و دارای بافت متراکم تجاری و اداری می باشد و به لحاظ قرارگیری بازار تهران و ساختمانهای اداری در منطقه، دارای کارکردیکشوری و فرا منطقه ای است و روزانه حدود یک و نیم میلیون مسافر وارد منطقه می شوند و منطقه ترافیک متراکمی دارد.جهت پارک خودروهای کسبه و کارمندان و مراجعین در طی روز، پارکینگ در منطقه دارای اهمیت می باشد و طی مطالعات انجام گرفته ترافیک قسمتی از معابر منطقه حاصل تردد خودروهای سرگردان برای پیدا کردن جای پارک می باشد . برای حل مشکل تردد خودروهای سرگردان و استفاده بهینه از پارکینگهای موجود، مطالعه راهنمایی پارکینگهای منطقه صورت گرفت و با اجرای سیستم راهنمایی پارکینگ و ارائه اطلاعات بصورت آن لاین به سرنشین خودروها، تردد خودروهای سرگردان و پارکهای حاشیه معابر ساماندهی و با حداقل کنترل از فضای پارکینگهای موجود حداکثر استفاده به عمل می آید