سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نادر رفیعی سخائی – عضو هیئت علمی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان موسسه آموزش عالی ع

چکیده:

مقاله حاضر حاصل یک مطالعه موردی روی انتقال تکنولوژی توان الکتریکی ایران می باشد که تاکید ویژه ای نسبت به لزوم توسعه و تعمیم تکنولوژی بهره برداری و نگهداری در تاسیسات زیربنایی مانند نیروگاهها و واحدهای صنعتی مشابه دارد . در ابتدا مبانی نظری مرتبط با انتقال تکنولوژی به اختصار مورد اشاره قرار گرفته، سپس تاریخچه مختصری از روند استقرار و توسعه توان الکتریکی در ایران و بخصوص در دو دهه ی اخیر پس از انقلاب بطور تحلیلی ذکر گردیده است . در ادامه مقاله اهمیت توجه به مفهوم تکنولوژی بهره برداری و نگهداری بهینه در واحدهای نیروگاهی ایران با همان رویکرد مورد تشریح توجیهی قرار گرفته است . سپس جنبه های مهمی از تجربه ی موفق ارائه آموزش و کسب تجارب فنی از پیمانکاران خارجی با مدیریت مراکز آموزشی تخصصی صنعت آب و برق بیان شده است، ضمن اینکه نقاط ضعف احتمالی نیز با ارائه راهکارهای مربوطه مورد توجه بوده است . استفاده کامل از فرصت های موجود در کنار عقد قراردادهای خرید تجهیزات نیروگاهی به منظور تامین نیروی انسانی متخصص و کارآمد ( بعنوان وجه غالب در فرایند انتقال تکنولوژی ) یکی از شیوه های موثر در انتقال تکنولوژی های مرتبط معرفی و اهمیت آن با اشاره به تجارب متعدد حاصل از برنامه های آموزشی جامع چند نیروگاه به اثبات رسیده است . برنامه های آموزشی در قالب طرحهایی نظیر رشد و ارتقاء کارکنان در کلیه سطوح
تخصصی، و آموزش های بلندمدت کارشناسی و کاردانی و تسهیل روند تحقیقات کاربردی مورد نیاز صنعت برق و توسعه آموزش های منطقه ای و فرامنطقه ای بعنوان مدلهای مورد اجرا در این مراکز بعنوان الگوهایی کارآمد در دستیابی به تکنولوژی مناسب مورد اشاره قرار گرفته اند