سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سمینار ملی بررسی سیاستها و روشهای بهره وری بهینه از اراضی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

اکرم – کارشناس بانک کشاورزی
پیمانی – کارشناس بانک کشاورزی

چکیده:

مالزی در آسیای جنوب شرقی قرار دارد. این کشور از دو منطقه جدا از یکدیگر تشکیل شد است. مالزی غربی در شبه جزیره و یا مالزی شرقی در جزیره بورنئو قرار دارد. فاصله بین این دومنطقه حدود ۶۵ کیلومتر است. مساحت مالزی حدود ۳۲۹،۷۴۸ کیلومتر است که ۶۰ درصد آن در قسمت غربی و ۴۰ درصد دیگر در جزیره شرقی است. جمعیت این کشور در سال ۱۹۹۰ حدود ۱۷/۸ میلیون نفر بوده است. جمعیت مالزی غربی بیش از پنج برابر مالزی شرقی است. بنابراین تناسبی بین جمعیت و مساحت این دو قسمت وجود ندارد.
چند رشته کوه نسبتا موازی در ازای شبه جزیره مالزی غربی کشیدهشده و آن را عمدتا به صورت کوهستانی در آورده است. ارتفاع کوهها از سطح دریا حدود ۱۰۰۰ متر است ولی قله هایی به ارتفاع ۲۰۰۰ متر نیز در آن یافت می شود. طول رشته اصلی کوههای مالزی غربی به ۴۸۰ کیلومتر می رسد. در مالزی شرقی نیز چند رشته کوه در مرز کلیمانتان اندونزی قرار دارد که بین ۱۲۰۰ تا ۲۱۱۰ متر ارتفاع دارد. بلندترین قله آن کنیا بالو نام دارد که دارای ۴۱۰۰ متر ارتفاع است.
رودخانه های زیادی در این کشور جریان دارند. علت این امر، ریزش باران سنگینکوهستانی بودن کشور است. درمالزی غربی ، رودخانه سنگائی بهنگ با ۴۳۵ کیلومتر طول و در مالزی شرقی رودخانه راجنگ در ایالت ساراواک و رودخانه کنیاباتانگن در ایالت صبا هر یکبه طول ۶۵۰ کیلومتر از مهمترین رودهای کشور به شمار می روند.