مقاله تجربه و تمايز ميان معرفت پيشين و پسين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در معرفت فلسفي از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: تجربه و تمايز ميان معرفت پيشين و پسين
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيشين
مقاله تجربه
مقاله توجيه
مقاله قضيه
مقاله كلي
مقاله معرفت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري خرم آبادي سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به نظر مي رسد، علي رغم تنوع تعاريف معرفت پيشين، همگان بر اين اتفاق دارند كه در تمايز ميان معرفت پيشين و پسين، نقش اصلي را مفهوم «تجربه» ايفا مي كند و آنچه معرفت را به دو بخش تجربي و غيرتجربي يا پيشين و پسين تقسيم مي كند، ميزان نقش تجربه در توجيه آن است. بالطبع تعيين حدود تجربه براي روشن ساختن اين تمايز كاري اساسي است. از سوي ديگر اين سوال نيز مطرح است كه: آيا مي توان به يك قضيه، هم معرفت پيشين و هم معرفت پسين داشت؟ به عبارت ديگر، پيشين يا پسين بودن معرفت به يك قضيه، ريشه در خود قضيه دارد يا اينكه تعيين منبع توجيه، بر عوامل بيروني مبتني است؟ در ميان معرفت شناسان معاصر، اين نظريه رايج شده است كه معرفت پيشين به يك قضيه با معرفت پسين به همان قضيه تنافي ندارد. در اين مقاله، قصد من آن است كه اولا معناي تجربه را روشن سازم، ثانيا اثبات كنم كه ريشه تمايز ميان دو قسم معرفت خود قضيه است. به عبارت ديگر، معرفت پيشين و پسين به قضيه واحد، ممكن نيست.