سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید اموری سرابی – اداره کل گسترش بانکداری الکترونیک، بانک کشاورزی
فرزاد اسکندرزاده یزدی – اداره کل گسترش بانکداری الکترونیک، بانک کشاورزی

چکیده:

تجربه تجارت الکترونیک درجهان نشان میدهد که حجم بزرگی از تجارت جهان هم اکنون از این طریق انجام می شود بطوریکه رونق اقتصادی را برای کشورهایی که در این خصوص سریعتر اقدام نموده اند به همراه داشته است. جابجایی پول و نقل و انتقال آن بصورت فیزیکی هزینه های زیادی را بر دوش بانک مرکزی می گذارد و از طریفی محدودیتهایی نیز برای مشتری ایجاد می کند. بانک کشاورزی با در نظر گرفتن این موارد و رویکرد خود در زمینه مشتری مداری، با لحاظنمودن نیازهای فعلی و آتی بانک نسبت به پیاده سازی نرم افزار جامع متمرکز بانکی درکلیه شعب خود اقدام نموده است. استقرار سیستم جامع متمرکز بانکی برای اینکه بتوان تراکنشهای مشتریان را ثبت و ضبط کرد و در مواقع مقتضی برای گرفتن تصمیم از آنها بهره جست و همچنین بهبود روز آمد کیفیت و مسیرهای ارائه خدمات بانکی اصولی هستند که همیشه در رضایت مشتریان نقشاساسی داشته اند. در پیاده سازی موفق پروژه ، عوامل متعددی نقش داشته اند که این مقاله سعی در بازگویی آنها و ارائه تجربه دوساله در این راهدارد و با معرفی دستاوردها و نتایج حاصل از اجرای پروژه ، سعی نموده در رویکرد به بانکداری الکترونیک به بیان ضرورتها و الزمات مورد نیز برای پیاده سازی موفق پروژه بپردازد.