مقاله تجربه گردشگري در فضاي واقعي و مجازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: تجربه گردشگري در فضاي واقعي و مجازي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجربه گردشگري
مقاله توريسم
مقاله جهاني شدن
مقاله دوجهاني شدن
مقاله فضاي مجازي
مقاله فضاي واقعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دو دهه اخير، با درنظر گرفتن گسترش زياد ارتباطات راه دور تغييرات فراواني در درک و دريافت افراد از مکان به وجود آمده است. اين تغييرات، تجربه گردشگري را نيز در بر مي گيرد؛ چرا که مکان چه در شکل واقعي و چه در شکل مجازي اش، عنصري کليدي در توريسم است. مقاله فعلي در صدد است نشان دهد که تجربه توريسم در جهان نسبتا مجازي شده کنوني يا، چنانکه بعضي نويسندگان گفته اند، وضعيت دو جهاني شده چگونه صورت مي گيرد؟