سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش آموزش معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی غفاری – مدیر قطب علمی طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی
مرجان نعمتی مهر – دانشجوی دکترای طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

ارتقا کمی و کیفی مبانی نظری و برگردان آن به طراحی از جمله اهدافی است که در دانشکده های معماری و شهرسازی دنبال می شود. برای رسیدن به این هدف چنین برنامه ریزی شده است که دانشجویان معماری از هر کارگاه طراحی، توانایی های مرتبط با برخی از وجوه طراحی را کسب نمایند و پس از گذراندن کارگاه های متعدد، در انتهای دوره از پیوند آنها به مبانی جامع و عمیق دست یابند. گرچه در مسیر ارائه ی کارگاههای معماری فعالیت پیچیده ی ذهنی و خلاقیت به جریان می افتد ولی در این میان وجود نگرش چند بعدی و رویه محور سهمی ویژه در موفقیت کارگاه دارد و شرط لازم را برای به حرکت درآوردن فعالیت ذهنی و شکوفایی دانشجو – در تناسب با واقعیت ها و محدودیت های موجود و موثر بر طرح فراهم می آورد با تکیه بر این باور مقاله ی تحقیقاتی زیر روش ارائه شده درکارگاه طراحی مجموعه های مسکونی را دردانشگاه شهید بهشتی ارائه نموده و به بحث در خصوص نقاط کلیدی و تاکیدی آن می پردازد هدف اصلی آموزش دراین کارگاه که بنا بر مصوبه ی وزارت علوم، آموزش طراحی مجموعه های مسکوین را در دستور کار دارد – آشنایی با دانشجویان است با نحوه ی ایعاد کل سازمند از ترکیب اجزا و رویکرد کل نگر و فرایندی در طراحی که در مقیاس دانه و بلوک طرح می گردد: واحدمسکونی به عنوان جزئی از کلی به نام بافت مسکونی و بافت مسکونی به عنوان جزئی ازسایت پیرامون، بنابراین ساختار کلی کارگاه بر پایه ی فرایند طراحی شهری قرار گرفته و مشتمل بر دو بخش مبانی نظری و عملی ( اسکیس ها و پروژه های کوتاه مدت بخشی و طرح اصلی کارگاه ) است.