مقاله تجربيات منتخبي از کشورهاي موفق در توسعه صادرات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۸ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۲ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تجربيات منتخبي از کشورهاي موفق در توسعه صادرات
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بسته سياستي
مقاله سياست توسعه صادرات
مقاله توسعه صادرات
مقاله کره جنوبي
مقاله مالزي
مقاله ترکيه
مقاله هند
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني ميرعبداله
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني ميرقادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در چند دهه گذشته برخي از کشورهاي درحال توسعه به موفقيت هاي قابل ملاحظه اي در توسعه اقتصادي و تجارت بويژه صادرات صنعتي دست يافته اند. براي نمونه با وجود آن که وسعت کره جنوبي يک شانزدهم وسعت ايران است، اما صادرات آن بيش از بيست و پنج برابر صا درات غيرنفتي ايران است و نيز بيش از ۹۵ درصد صادرات کره کالاي صنعتي و بالاي ۳۵ درصد آن، کالاي صنعتي با فناوري بالا مي باشد. مضافا اين کشور توانسته توليد ناخالص داخلي سرانه را در چهاردهه گذشته به بيش از ۲۰۰ برابر افزايش دهد. حال سوال اين است که چگونه اين کشور و کشورهاي مشابه توانسته اند به هم چون موفقيت هايي دست يابند. در همين راستا، تجربه منتخبي از کشورها (کره جنوبي، مالزي، ترکيه و هند) در توسعه صادرات در اين مقاله بررسي مي شود. آنچه که تحت عنوان بسته سياستي توسعه صادرات در کشورهاي مختلف با اولويت هاي متفاوت جهت تشويق و توسعه صادرات استفاده مي شود، مشتمل بر سياست هاي تجاري، مالياتي، گمرکي، ارزي، اعتباري، بيمه، ايجاد مناطق آزاد، جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي، منطقه گرايي و ساير سياست هاي پشتيباني کننده تجارت است. اين بسته سياستي در کشورهاي مختلف با اولويت هاي متفاوت جهت تشويق و توسعه صادرات استفاده مي شود، در پي پياده نمودن زمينه هاي لازم براي توسعه صادرات شامل: الف- ايجاد انگيزه براي صادرات، ب- کاهش هزينه توليد صنعتي براي صادرات، ج- ارتقاي قابليت رقابت بين المللي، و د- ايجاد محيط امن براي فعاليت هاي صادراتي بوده است. براي تحقق هريک از اهداف چهارگانه فوق مجموعه اقداماتي در اين کشورها انجام شده است. در مقاله حاضر سعي شده آن اقدامات تحليل و بررسي شود.