سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حبیب ا… دلگشا – مدیر پروژه شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان
رضا کاظمی اسفه – کارشناس شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان
سعید محمدیان نژاد – تکنسین شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان

چکیده:

اجرای مجدد پشته محافظ بالای دستک بتنی کانال که در حین عملیات تریم (رگلاژ کف و شیبهای جدار کانال در مقاطع خاکبرداری و خاکریزی، قبل از پو شش سطح کانال که برای داشتن یک بستر محکم و یکنواخت ) ایجاد می شود از موارد مهمی است که باعث دوام و پایداری پوشش بتنی کانال های آبیاری می گردد. از اینرو در پروژه احمد آباد که از پروژه های آبیاری و زهکشی منطقه دشت آزادگان استان خوزستان می باشد، با توجه به اهمیت موضو ع، به بررسی روشهای مختلف پوشش فضای اطراف دستک مذکور پرداخته شدکه در این خصوص ضمن بیان روشهای مختلف روشهای اجرایی مربوطه، یکی از روشها که ساخت ، ترکیبات مختلف شفته آهکی بود مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به تناسب مصالح موجود ترکیب ایده آل ساخته و مورد استفاده قرار گرفت در پایان نیز نحوه اجرای شفته ریزی فضای پیرامون دستکها در عمل، با استفاده از تصاویر بیان گردیده است