سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدمهدی حسینی – شرکت آب و فاضلاب مازندران

چکیده:

استان مازندران دارای ۴۱۵۴۰۰ مشترک در حوزه شهری و روستایی بوده که با وجود استحصال ۷/۵ متر مکعب در ثانیه به علت مسافر خیز بودن خود در فصول گرم سال همواره در معرض بروز بحران کم آبی قرار دارد. شرکت آب و فاضلاب شهری مازندران جهت مقابله بابحران آب در سال جاری اقدام به برنامه ریزی های ذیل نموده که در این مقاله به شرح اقدامات اجرائی پرداخته خواهد شد:
الف- اقدامات قبل از تابستانب- اقدامات طی تابستانج- اقدامات ضربتید- هماهنگی با سازمانها
الف- اقدامات قبل از تابستان شامل:
۱- بازنگری مجدد چارت سازمانیحوادث در سطح شرکت به منظور ایجاد سازماندهی لازم جهت مقابله با بحران و ایجاد سیستم PM در شرکت
۲- تهیه لیست ماشین آلایت شرکت جهت شناسایی و اعزام درمواقع ضروری
۳- تشکیل کمیته مقابله با بحران در حوزه معاونت به مظنور شناسایی نقاط مشکل دار و تهیه برنامه مقابله با بحران طی جلسات مستمر
۴- خرید تانکر آبرسانی سیار به حجم ۱۰۰۰ لیتر به همراه خودرو ولوو FM9 جهت خدمات دهی در مواقع لزوم
۵- شناسایی نیروهای کارآمد اعم از همکاران شرکت، پیمانکاران و افراد بازنشسته
۶- پیگیری انجام پروژه های تامین و توزیع آب از طریق شرکت آب منطقه ای در شهرهای خاص
۷- بهسازی چاهها و تاسیسات ابرسانی به منظور افزایش ظرفیت استحصال و تامین لوازم و مواد ضروری در حد مورد نیاز
۸- اعمال مدیریت مصرف و تهیه برنامه مقابله در صورت بروز بحران به تفکیک شهر
ب- اقدامات طی تابستان شامل:
۱- اعمال مدیریت مصرف با توجه به وضعیت آبرسانی هر شهر
۲- اعمال مدیریت جهت اطلاع رسانی و کمک رسانی
۳- استفاده از پتانسیل موجود در استان جهت رفع اتفاقات و خرابی سریع تاسیسات
۴- ثبت و ضبط اطلاعات جهت تحلیل وقایع حین بحران
ج – اقدامات ضربتی شامل:
۱- اطلاع رسانی و شناسایی دقیق مشکل و بسیج نیروها و استفاده از حداکثر پتانسیل شرکت
۲- هماهنگی با مقامات اجتماعی و اطلاع رسانی مردمی جهت مشارکت و همکاری مردم درمصرف
۳- حضور همکاران مستمر ستادی و اعزام تانکر آبرسانی به محل و اعمال مدیریت کارگاهی
د- هماهنگی با سازمانها شامل:
۱- اطلاع رسانی از طریق صدا و سیما
۲- ارتباط با سازمان های مرتبط به منظور جلوگیری از قطع آب
با توجه به فعالیت های صورت پذیرفته جهت مقابله با بحران کم آبی تابستان سال جاری و دیگر مشکلات موجودجهت انجام فعالیت های حوزه، مشکلات موجود در سطح بهره برداری شرکت ها به شرح ذیل به استحضار می رسد:
۱- مستهلک شدن تاسیسات، کنتورهایمشترکین، شبکه توزیع آب و افزایش پرت شبکه با توجه به میزان استهلاک و بازسازی سالانه آنها
۲- عدم بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته در صنعت آب و فاضلاب در هنگام اجراء پروژه ها
۳- عدم پرورش پیمانکاران کارآمد در حوزه بهره برداری
۴- عدم اجراء زونبندی شبکه طبقه طرح های مشاور
۵- عدم وجود نرم افزارهای لازم عملیاتی درحوزه بهره برداری
۶- عدم وجود بودجه و اعتبارات کافی در حوزه بهره برداری نسبت به بخش توسعه