سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد چوپانکاره – نیروگاه حرارتی طوس شرکت برق منطقه ای خراسان

چکیده:

محدودیت اجتناب ناپذیر منابع آبی بویژه آبهای زیر زمینی و از طرفی ارزشمند بودن آب و الویت استفاده آن در م صارف شهری و ک شاورزی در اکثر نقاط ایران به مرور زمان باعث حذف سیستم های خنک کننده تر و جایگزینی آنها با سیستم های خنک کننده خشک گردیده است و ا مروزه پیش بینی سیستم های خشک در پروژه های جدید نه بعنوان یک انتخاب، بلکه بعنوان یک ضرورت مطرح می باشد . ًدر ع مل نیز کاهش کا ملا محسوس و چشمگیر مصرف آب در نیروگاهها مجهز به سیستم خنک کممده خشک، بویژه خشک مستقیم ( کندانسور هوائی ) امکان تاسیس نیروگاه را در مناطق کم آبتر فراهم نموده و یکی از شرایط اصلی و سنتی انتخاب محل نیروگاه یعنی پر آبی منطقه را حذف می نماید و در این حالت است که مسئولین با دستی بازتر می توانند به سایر شرایط لازم جهت تاسیس نیروگاه نظیر نزدیکی به منابع سوخت، مراکز ثقل بار و دستر سی به نیروی انسانی و غیره بهاء بیشتری بدهند .
این مقاله نگاهی دارد به چگونگی انتخاب اولین کندانسور هوائی ایران و بررسی نتایج حاصله از آن پس از ۵ سال بهره برداری .