سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا صفری – فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیر عامل شرکت Surrex در هلند

چکیده:

شهرداری ها بهعنوان مسئول ارائه خدمات شهری بیش از هر ارگانی با مشکلات افزایش جمعیت، تقاضا و قوانین درچالشند. مدیران دولت و شهرداران امروزه از فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزاری قدرتمند در این چالش استفاده می کنند. دریافت و پردازش اطلاعات وارائه خدمات کیفی و به موقع بدون استفاده از این ابزار غیر ممکن به نظر می رسد. با الکترونیکی کردن اطلاعات، استفاده از اینترنت، خودکار کردنپردازش، تمایش و ارائه به شکل الکترونیکی فاصله دولتها و شهرداری ها با شهروندان بسیار کوتاه شده و دسترسی به یکدیگر آسانتر گردیده است. واژه دولت و شهرداری الکترونیک بیان کننده این تحول در تبادلات بین سازمانی و با شهروندان می باشد.