سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

عباس حاج فتحعلی – ریاست بیمارستان آیت ا… طالقانی
نادر مرکزی مقدم – مشاور ریاست بیمارستان آیت ل… طالقانی
حسین جعفری – مدیر بیمارستان آیت ا… طالقانی
عذرا رمضانخانی – مسئول دفتر تحقیق و توسعه بیمارستان آیت ا… طالقانی

چکیده:

امروزه فعالیت های تحقیق و توسعه (R&D) تاثیر مستقیم و بسزایی بر نوآوری، بهره وری، کیفیت، سهم بازار و نیز دیگرعوامل موثر بر افزایش توان رقابتی سازمان ها دارد. لذا دستیابی به اطلاعات جامع از عوامل اثر گذار بر عملکرد بیمارستان، تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و نیز عدم حرکت به سوی تعالی در ارائه خدمات آموزشی و درمانی انگیزه اصلی برای راه اندازی واحد تحقیق و توسعه در مرکز آیت ا… طالقانی به شمار میرود. در حال حاضر فعالیت های واحد R&D با ۵ نفر نیروی ثابت و یک نفر مشاور تحت نظارت مستقیم ریاست بیمارستان ادامه دارد. حوزه های فعالیت این واحد نیز شامل: تسهیل گری و فراهم آوردن زمینه های لازم جهت استقرار فرآیند مدیریت استراتژیک، تعالی خدمات بالینی، استقرار سیستم مدیریت کیفیت و بهبود مستمر فرآیندها، ایجاد ارتباط با کارکنان، مشتریان و سایر ذینفعان، توانمندسازی کارکنان، توسعه مشارکتها، هدایت کمیته ها و کارگروهها و خودارزیابی می باشد. اهم دستاوردهای این تجربه عبارتست از افزایش رضایت مشتریان، کارکنان، تغییر دانش و نگرش مدیران و کارکنان مرکز در خصوص بکارگیری رویکردهای نوین مدیریتی، ارتقاء سیستم مدیریت و اخذ گواهینامه ایزو، افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها، کسب آمادگی جهت شرکت در فرآیند جایزه ملی بهره وری. مخاطبان اصلی این تجربه کلیه مراکز پزشکی، آموزشی و درمانی هستند که میتوانند با انجام فعالیت های تحقیق و توسعه زمینه حرکت به سوی سرآمدی را فراهم آورند.