مقاله تجرد نفس از ديدگاه سهروردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در انديشه ديني از صفحه ۵۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: تجرد نفس از ديدگاه سهروردي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفس
مقاله علم النفس
مقاله نفس شناسي
مقاله تجرد
مقاله علم حضوري
مقاله زبان نمادين
مقاله نگاه التفاتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ديباجي سيدمحمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجرد نفس، به عنوان مهم ترين مساله در دانش نفس شناسي، مورد توجه فيلسوفان بزرگ نفس، يعني افلاطون، فلوطين و ابن سينا، بوده است. آنان هر كدام در اين زمينه، مباحث جديد و نوآوري هاي مهمي را طرح كرده اند. اكنون اين مساله مطرح است كه سهروردي، بنيان گذار حكمت اشراق در انديشه اسلامي، كه درباره تجرد نفس سخن گفته، آيا در اين باره دلايل و منظرهاي جديدي به شناخت ماهيت نفس دارد؟ به ويژه كه او صاحب نظريه علم حضوري است و اين ديدگاه با ماهيت نفس مرتبط است.
پاسخ، چنان كه در مقاله بدان پرداخته شده، اين است كه شيخ اشراق، هم از طريق علم حضوري و هم در ادامه دلايل پيشينيان، از جمله ابن سينا، سخنان جديدي را در اثبات تجرد نفس و چگونگي اين تجرد بيان كرده است:‌ او علم حضوري را از كاركردهاي نفس دانسته و با بررسي تحليلي برخي از مفاهيم، دلايل ديگري بر تجرد نفس آورده كه در نوع خود بي نظير است؛ سهروردي علاوه بر اين دو شيوه، در رساله هاي عرفاني خود، از زبان نمادين نيز در تبيين ماهيت نفس بهره برده،‌ منظرهاي جديدي گشوده است. بدين دليل، شيخ اشراق را مي توان فيلسوف نفس ديگري از شمار فيلسوفان بزرگ ياد شده دانست كه در نفس شناسي صاحب ديدگاه خاص و نويني هستند.