سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش عمران معماری و شهرسازی کرمان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

نجمه رواقی پاریزی –

چکیده:

در منطقه کرمان به علت جنس خاک،درجه حرارت بالا،کمبود ریزش باران و وزش بادهای موسمی، فضای سبز چهره برهنه ای را به خود گرفته است . همچنین می دانیم که فضای سبز در تعدیل آب و هوای شهر نقش بسزایی دارد و باعث کاهش درجه حرارت و در نتیجه باعث افزایش بارندگی می شود، البته افزایش روز به روز جمعیت و گسترش شهر نشینی نیز باعث آلودگی هوا و افزایش انید رید کربنیک هوا می شود که افزایش این ماده باعث ضرر رساندن به انسان و حیوانات می شود اما با گسترش فضای سبز و درختان این مقدار همیشه ثابت میماند و برای موجودات بی ضرر است البته فضای سبز در کاهش سر و صدانقش بسزایی را دارد ایجاد فضای سبز در محدوده منطقه کرمان بمیزان قابل ملاحظه ای از سر و صدای محیط می کاهد و مانع نفوذ سر و صدا از قسمت زیرین درختان می شود پس یکی دیگر از فواید فضای سبز کاهش آلودگی صدا در محیط است.فضای سبز (پارک)در روحیه افراد یک اجتماع نیز تاثیر گذار است و باعث میشود مردم از پارکها به عنوان یک تفریحگاه استفاده کنند و برای احداث پارک باید طوری ساخته شود که باعث ایجاد بار ترافیکی نکند و در محدوده خاص خود جمعیتی از افراد را زیر پوشش خود قرار دهد و قابل دسترس مردم باشد.با انجام محاسبات با استفاده از دستگاه موقعیت یاب جهانی GPS مساحت فضاهای سبز اعم از میادین،بلوارها و پارکها را بدست آورده ایم که مجموع مساحت آنها برابر با ۵۲۵۵۵۵۱ متر مربع بر اورد شده است که نسبت به جمعیت، سرانه حدود ۵/۸ متر مربع برای هر نفر بدستمی اید اما از آنجا که فقط پارک به عنوان یک تفریحگاه مورد استفاده شهروندان قرار میگیرد فقط پارک به عنوان فضای سبز اصلی موردبحث است و مساحت پارکها نسبت به جمعیت که برابر با ۶۳۰۱۹۲ نفر است رقمی حدود ۰۵/۱ متر مربع برای هر نفر بدست آمده است و از آنجا که استاندارد جهانی۲۵-۲۰ و استاندارد کشوری ۱۲-۷ متر مربع برای هر نفر است و با توجه به اهمیتی که فضای سبز در بهسازی محیط زیست دارد سرانه فضای سبز در کرمان بسیار پایین می باشد .