مقاله تجزيه شاخص نابرابري تايل برحسب استانهاي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۲۰۱ تا ۲۲۲ منتشر شده است.
نام: تجزيه شاخص نابرابري تايل برحسب استانهاي ايران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله اقتصاد
مقاله شاخص نابرابري تايل
مقاله نابرابري درآمد
مقاله خانوارهاي شهري و روستايي
مقاله هزينه خانوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابونوري اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: خوشكار آرش
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي پدرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نابرابري اقتصادي در ايران متاثر از نابرابريهاي اقتصادي موجود در درون و در ميان استانهاي کشور است. هدف اصلي در اين مقاله تجزيه شاخص نابرابري تايل بر حسب نابرابري درون استانها و نابرابري در ميان استانها به تفکيک مناطق شهري و روستايي بوده است. براي اين منظور از ريز داده هاي سال ۱۳۸۶ استفاده شده است. نتايج حاصل نشان داده است که نابرابري ميان استاني در مناطق شهري و روستايي به ترتيب ۸% و ۱۱% از کل نابرابري بوده است. با توجه به اين مقدارها، نابرابريهاي ميان استاني نقش قابل توجهي در نابرابري کل کشور نداشته است. برپايه نتايج به دست آمده از شواهد موجود در ايران براي کاهش يا تعديل نابرابري کل کشور پيشنهاد مي شود تا سياستگذاران کلان استاني هر يک بر کاهش نابرابري درون استاني تمرکز کنند.