مقاله تجزيه شدت انرژي و بررسي عوامل موثر بر آن در اقتصاد ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۰۵ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: تجزيه شدت انرژي و بررسي عوامل موثر بر آن در اقتصاد ايران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شدت انرژي
مقاله بهره وري انرژي
مقاله ساختار فعاليت هاي اقتصادي
مقاله متدولوژي تجزيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهبودي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: اصلاني نيا نسيم ميهن
جناب آقای / سرکار خانم: سجودي سكينه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به ضرورت صرفه جويي در مصرف انرژي در ايران، شناسايي عوامل موثر بر شدت انرژي در اقتصاد ايران ضروري به نظر مي رسد. هدف اصلي اين مطالعه شناسايي عوامل کليدي موثر بر تغييرات شدت انرژي در ايران و در بازه زماني ۱۳۸۵ – ۱۳۴۷ مي باشد. به کارگيري متدلوژي تجزيه، امکان تحليل دقيق تر روند شدت انرژي در گذشته و پيش بيني آن در آينده را براي کاربردهاي سياستي فراهم مي نمايد. بهره وري انرژي يکي از عوامل تعيين کننده شدت انرژي مي باشد اما علاوه بر بهره وري انرژي، ترکيب فعاليت هاي اقتصادي نيز در تعيين شدت استفاده از انرژي نقش به سزايي دارد. با افزايش فعاليت هاي اقتصادي انرژي بر، شدت انرژي کل نيز افزايش مي يابد. هدف اين مطالعه تجزيه شدت انرژي در ايران به دو عامل کليدي موثر بر تغيير در شدت انرژي يعني افزايش بهره وري و تغيير در فعاليت هاي اقتصادي مي باشد. نتايج اين تجزيه به روش شاخص ايده آل فيشر نشان مي دهد که افزايش شدت انرژي در کشور در اثر تغيير ساختار فعاليت هاي اقتصادي و نيز کاهش بهره وري در بهره گيري از انرژي بوده است. هم چنين بر اساس نتايج به دست آمده، يکي از عوامل بسيار تاثيرگذار بر شدت انرژي، قيمت انرژي مي باشد. بطوري که حساسيت شدت انرژي نسبت به قيمت انرژي بسيار بالا مي باشد.