مقاله تجزيه و تحليل اثرات فيزيكو شيميايي سد استقلال ميناب در مرحله بهره برداري با كاربرد روش فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مهندسي منابع آب از صفحه ۶۹ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل اثرات فيزيكو شيميايي سد استقلال ميناب در مرحله بهره برداري با كاربرد روش فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزيه و تحليل اثرات فيزيكو شيميايي
مقاله كيفيت آب مخزن
مقاله فرايند تحليل سلسله مراتبي
مقاله مرحله بهره برداري سداستقلال ميناب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: جوزي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سد استقلال ميناب واقع در ۴ كيلومتري شرق شهرستان ميناب در سال ۱۳۶۲ به بهره برداري رسيد. اين سد بمنظور تامين آب آشاميدني شهرستان بندرعباس و تامين آب مورد نياز اراضي زراعي پايين دست سد، صنعت، مهار كردن سيلاب و تغذيه مصنوعي احداث شده است. اين مطالعه با هدف تجزيه و تحليل اثرات فيزيكو شيميايي ناشي ازبهره برداري اين سد برمحيط زيست منطقه به انجام رسيده است. دراين پژوهش پس از تعيين محدوده مطالعاتي در قالب محيط هاي بلافصل و تحت اثر مستقيم، نمونه برداري و تجزيه و تحليل نمونه هاي آب به انجام رسيد. جهت تجزيه و تحليل اثرات فيزيكوشيميايي ناشي از سد استقلال ميناب از فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) بهره گيري شد. دراين روش، بمنظور اولويت بندي اثرات فيزيكو شيميايي، ابتدا مهم ترين اثرات ناشي از بهره برداري از سد شناسايي و مشخص گرديدند. سپس فراسنج هاي اثرگذار بر سد، با توجه به ويژگي هاي سد و محيط طبيعي آن شناسايي گرديدند. آن گاه بر پايه روش سلسله مراتبي، مقايسه زوجي و اولويت بندي بين فراسنج هاي ياد شده به انجام رسيد. در اين مطالعه، با استعانت از روش بردار ويژه و با بكارگيري نرم افزار  Expert Choiceكار وزن دهي و تعيين اولويت فاكتورهاي محيطي انجام پذيرفت. نتايج اين مطالعه نشان مي دهند كه از بين اثرات فيزيكو شيميايي پس از محاسبه وزن نهايي گزينه زمين شناسي و گيتاشناسي به دليل زمين شناسي ويژه منطقه و وجود كوهستان هايي از جنس آهكرس سست با شيب هاي تقريبا عمودي و ناپايدار كه سبب فرسايش و ريزش اين مناطق و افزايش رسوب، كدورت و بار معلق در آب درياچه پشت سد مي گردد، به ترتيب با وزن هاي ۰٫۳۲۴ و ۰٫۱۴۷ در اولويت نخست تا دوم و بارندگي با وزن ۰٫۰۶۸، به دليل اقليم حوضه آبخيز سد كه گرم و خشك است و هم چنين، كمبود اندازه بارندگي (ميانگين بارش در طي سال هاي آبي ۱۳۷۸-۷۹ تا ۱۳۸۲-۸۳ برابر ۱۰۲٫۹۴ ميلي متر بوده است) در اولويت سوم قرار دارد. در نهايت، راه كارها و برنامه هاي مديريتي جهت كاهش، حذف و مهار اثرات زيست محيطي بيان شده است.