مقاله تجزيه و تحليل اقتصادي تامين نياز آبي زيست محيطي رودخانه هراز در طرح شبکه آبياري و زهکشي دشت هراز استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۹۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل اقتصادي تامين نياز آبي زيست محيطي رودخانه هراز در طرح شبکه آبياري و زهکشي دشت هراز استان مازندران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخصيص آب
مقاله جريان زيست محيطي
مقاله روش هاي تعيين جريان زيست محيطي
مقاله ارزش هاي اکولوژيک و اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريم زادگان حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمندي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: منوري سيدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ناييجي شهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بسياري از مناطق کشاورزي و شهري به دريافت آب از مناطق مجاور نياز دارند. براي دريافت اين آب، سيستمي از منابع آب ذخيره و مسيرهاي هدايت آن از مخازن به صورت کانال و آب راه ضروري است. براي مهار سيلاب سدزده مي شود، تالاب ها تغيير شکل داده شده و يا پرمي شوند و يا رودخانه ها از مسير اصلي خود منحرف مي گردند. در حال حاضر توسعه منابع آبي با بحث و جدال هاي بسيار همراه است و دوران اجراي طرح هاي بزرگ آب که در آن ملاحظات دقيق زيست محيطي رعايت نمي شد، گذشته است. در حال حاضر حل مسايل توسعه در گرو رعايت ديدگاه هاي گروه هاي متعددي است که نيازها و علايق آن ها با يکديگر بسيار تفاوت مي کند. اين گروه ها از کشاورزان که توسعه آب را براي زندگي خود حياتي مي بينند تا گروه هاي طرفدار حيات وحش و حفظ مناطق طبيعي متغير هستند. اين که امروزه گروه هاي مختلف مرتبط با مسايل آب در طرح ها در نظر گرفته مي شوند نقطه مثبت و روشني مخصوصاً براي محيط زيست مي باشد.
به دليل اهميت آب و جريانات زيست محيطي و نقش آن ها در حفظ منابع طبيعي و ارزش هاي اکولوژيک و اقتصادي در اين مقاله به صورت موردي به تخمين ميزان نياز آبي زيست محيطي رودخانه هراز واقع در دشت هراز استان مازندران پرداخته مي شود. نياز زيست محيطي رودخانه هراز با استفاده از يک روش هيدرولوژيکي به نام ۱۰% ۹۰Q، ۵۳ ميليون متر مکعب در سال تخمين زده شد، سپس ارزش اين ميزان آب از ديدگاه توليد زراعي در دشت هراز به دست آمد که برابر با ۸۴۳،۷۵ ميليون ريال مي باشد. اگرچه اين رقم تا حدودي قابل توجه است، اما اهداف خرد و کلان حاصل از تامين نياز آبي زيست محيطي دراين منطقه و مناطق ديگر در دراز مدت داراي ارزش بيشتري بوده و تخصيص آب کافي به منظور جريان زيست محيطي در طرح هاي منابع آب در راستاي حفظ منابع طبيعي، رفاه جامعه بشري و در نهايت توسعه پايدار ضـروري مي باشد.