مقاله تجزيه و تحليل تاثير نوع سيستم ارزي بر تقاضا و ترکيب ذخاير ارزي کشورهاي در حال توسعه (۲۰۰۴- ۱۹۷۵) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه ۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل تاثير نوع سيستم ارزي بر تقاضا و ترکيب ذخاير ارزي کشورهاي در حال توسعه (۲۰۰۴- ۱۹۷۵)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقاضاي ذخاير ارزي
مقاله مدل تصحيح خطا
مقاله پانل ديتا
مقاله سيستم ارزي
مقاله مدلهاي قميت گذاري دارايي سرمايه اي
مقاله ترکيب ذخاير ارزي
مقاله کشورهاي در حال توسعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزين وش اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: بي ريا سهيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با استفاده از مدل تصحيح خطا (ECM) و با استفاده از روش پانل ديتا، تقاضاي ذخاير ارزي براي ۳۲ کشور در حال توسعه طي سالهاي ۲۰۰۴-۱۳۷۵ برآورد گرديد و عوامل موثر بر ترکيب ذخاير ارزي اين کشورها با استفاده از مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه  (CAPM)بررسي مي شود.
بعلاوه، تاثير نوع سيستم ارزي اين کشورها با استفاده از متغير مجازي بر تقاضا و ترکيب ذخاير ارزي آن کشورها ارزيابي مي شود. نتايج بررسي ها نشان مي دهد رابطه معکوس بين انعطاف پذيري نرخ ارز و تقاضاي ذخاير ارزي وجود دارد.