مقاله تجزيه و تحليل تورم با استفاده از مدل *P که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل تورم با استفاده از مدل *P
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله تورم
مقاله شكاف حجم پول
مقاله شكاف سرعت گردش پول
مقاله شكاف توليد
مقاله قيمت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي جاويد
جناب آقای / سرکار خانم: فرشچي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به تجزيه و تحليل تورم بر اساس مدل P* پرداخته شده است. اين مدل با استفاده از داده هاي فصلي دوره ۱۳۸۴-۱۳۶۷ براي اقتصاد ايران مورد آزمون قرار گرفته و نتايج نشان مي دهد که مدل P* از نظر آماري مورد تاييد است و قدرت توضيح دهندگي خوبي دارد. همچنين سهم شکاف قيمت در تبيين تورم کشور حدود ۰٫۵۰ بوده که در مقاله حاضر از شکاف سرعت گردش پول و توليد به جاي شکاف قيمت و بار ديگر از شکاف حجم پول استفاده شده است.