مقاله تجزيه و تحليل توزيعي، نقشي و معنايي گروه قيدي در زبان فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي زبان شناسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۱۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل توزيعي، نقشي و معنايي گروه قيدي در زبان فارسي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قيد
مقاله گروه هاي قيدي
مقاله ويژگي هاي توزيعي
مقاله نقش هاي نحوي
مقاله نقش هاي منعايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان جلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحليل مقوله هاي نحوي، ايجاد تمايز ميان سه جنبه توزيعي، نقشي و معنايي امري ضروري است. اين تحقيق با نگاهي منتقدانه به برخي از مهمترين توصيف هاي گذشته در باب گروه هاي قيدي، نشان داده است که بيشتر تحليل هاي موجود در باب گروه هاي قيدي يا توصيفي ناقص و يا تصويري مخدوش از اين مقوله ارایه کرده اند. در اين تحقيق، براي نخستين بار هفت ملاک توزيعي براي تمايز صوري گروه هاي قيدي فارسي از ديگر مقوله هاي نحوي ارایه شده است. تشريح تفصيلي نقش هاي نحوي مترتب بر گروه هاي قيدي جايگاه خاصي در اين تحقيق داشته است. در بخش پاياني ضمن اذعان به وجود نقش معنايي گوناگون براي گروه هاي قيدي، تنها به برخي از مهمترين نقش ها اشاره شده است. از ويژگي هاي مهم اين تحقيق، بهره گيري از يک چارچوب مشخص متعارف و پرهيز از تعاريف ذهني است. زدودن ابهام هاي موجود در باب ماهيت گروه هاي قيدي فارسي از دست آوردهاي مهم اين پژوهش است.