مقاله تجزيه و تحليل رفتار جمعي سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل فضاي حالت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۴۹ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل رفتار جمعي سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل فضاي حالت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بورس اوراق بهادار
مقاله مالي رفتاري
مقاله رفتار جمعي
مقاله تبعيت از بتا
مقاله مدل فضاي حالت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي شاپور
جناب آقای / سرکار خانم: راعي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قاليباف اصل سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: گل ارضي غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رفتار جمعي سرمايه گذاران در بازار سرمايه نوعي تورش رفتاري است که مي تواند تاثيرات مخربي بر عملکرد بازار سرمايه داشته باشد. روش ها و مدل هاي مختلفي توسط پژوهشگران و صاحب نظران جهت سنجش و اندازه گيري رفتارجمعي سرمايه گذاران در بورس هاي مختلف جهان ارايه گرديده است که هر يک از اين روش ها براي شرايط خاصي مناسب هستند. رويکرد تبعيت از بتا، يکي از جديدترين روش ها و رويکردهاي اندازه گيري و سنجش رفتار جمعي سرمايه گذاران است. در رويکرد مذکور، رفتار جمعي سرمايه گذاران از طريق پراکندگي مقطعي عوامل حساسيت (ضرايب بتا) اندازه گيري مي شود. مقاله حاضر، با استفاده از همين رويکرد و با به کارگيري مدل فضاي حالت، تبعيت جمعي سرمايه گذاران از عوامل بازار، ارزش و اندازه در يک دوره زماني ۹۲ ماهه (فروردين ۱۳۸۰ الي آبان ماه ۱۳۸۷) را بررسي و مطالعه مي نمايد. نتايج پژوهش حاضر نشان مي ‎دهد سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران به صورت جمعي و مستمر از عامل بازار تبعيت مي کنند. تبعيت جمعي سرمايه گذاران از عامل بازار و ناديده گرفتن متغيرهاي بنيادي توسط سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار باعث مي گردد تا روابط تعادلي در بورس اوراق بهادار تهران تا حد زيادي تضعيف شده، بازار به سمت عدم کارايي متمايل گردد. علاوه بر اين، نتايج پژوهش نشان مي دهد که سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در تصيمات سرمايه گذاري خود به عامل اندازه و ارزش توجه جمعي ندارند که بر اين اساس مي توان گفت که توجه همزمان به سهم شرکت هاي کوچک يا بزرگ و يا توجه همزمان به سهام شرکت هاي ارزشي يا رشدي نمي تواند تاثيري بر روابط تعادلي بازار سرمايه در ايران داشته باشد.