مقاله تجزيه و تحليل ريسک هاي محيط زيستي منطقه حفاظت شده حله بوشهر با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي علوم و فنون دريايي از صفحه ۲۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل ريسک هاي محيط زيستي منطقه حفاظت شده حله بوشهر با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزيه و تحليل ريسك هاي محيط زيستي
مقاله منطقه حفاظت شده
مقاله تكنيك دلفي
مقاله روش AHP
مقاله منطقه حفاظت شده حله بوشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوزي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با هدف تجزيه و تحليل ريسک هاي زيست محيطي منطقه حفاظت شده حله بوشهر با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) به انجام رسيده است. منطقه حفاظت شده حله با وسعت معادل۴۸۹۴۰٫۸۲  هکتار در مختصات جغرافيايي (۲۴’’، ´۳۸، (۵۰o تا (۲۳”،´۵۶،(۵۰o  طول شرقي و (۲۴”، ´۰۳، ۲۹o) تا (۵۰”، ´۱۶، (۲۹o عرض شمالي واقع است. در اين تحقيق ابتدا جهت شناسايي ريسک هاي موجود در منطقه از روش دلفي استفاده شد. همچنين با توجه به بازديدهاي ميداني، مصاحبه با بوميان منطقه و در نهايت مطالعه اطلاعات پايه مربوط به منطقه، تعدادي ريسك به عوامل و فاکتورهاي كه توسط روش دلفي شناسايي شده بودند، اضافه شد. در نهايت ۲۶ عامل ريسک در دو گروه حوادث طبيعي و ريسک هاي محيط زيستي، مشخص گرديد. در مرحله بعد جهت تجزيه و تحليل و اولويت بندي ريسک هاي شناسايي شده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) استفاده شد. در اين بررسي عوامل ريسك با استفاده از سه شاخص شدت اثر، احتمال وقوع و حساسيت محيط پذيرنده ارزيابي شدند. با احداث سد رييسعلي دلواري در بالادست منطقه حفاظت شده حله تقريبا ۲۳۲۳۰۰ متر مكعب از آب شيرين تالاب حله قطع گرديده و تنها، آب رودخانه دالكي كه شور هم مي باشد به تالاب مي ريزد. اين امر موجب تهديد تالاب، جانوران و گياهان وابسته به تالاب مي گردد. بنابراين آبگيري سد رييسعلي دلواري با وزن ۰٫۱۱۶ در اولويت اول قرار مي گيرد. بقيه عوامل ريسك در اولويت دوم تا بيست و ششم جاي گرفتند. از جمله راهكارهاي كنترلي كه جهت كنترل ريسك ها پيشنهاد شده شامل متوقف کردن پمپاژ آب از تالاب و رعايت طول فصل شکار، تعداد و نوع مجاز شکار مي باشد.