مقاله تجزيه و تحليل شبيه فيزيكي سرريزسطحي (منحني پيوند)، آرام كننده جامي، و حوضچه آرامش سد سلمان فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مهندسي منابع آب از صفحه ۲۱ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل شبيه فيزيكي سرريزسطحي (منحني پيوند)، آرام كننده جامي، و حوضچه آرامش سد سلمان فارسي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبيه هاي فيزيكي
مقاله سرريز هاي سطحي
مقاله آرام كننده هاي جامي
مقاله حوضچه هاي آرامش
مقاله سد سلمان فارسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طياري اميد
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي راوري ايمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرريزها و حوضچه هاي آرامش از مهم ترين سازه ها در ساختمان سد بشمار مي روند كه بي توجهي به آنها زيان هايي جبران ناپذير را در پي دارد. نخستين بررسي آبي سد سلمان فارسي واقع در استان فارس به وسيله مهندسان مشاور نشان دادکه سازه سرريز و جريان در رژيم آن بايستي مورد مطالعه قرار گيرند، لذا يک شبيه فيزيکي – آبي از بخشي از سرريز سطحي و آرام كننده جامي آن در نهر پايه دار آزمايشگاه هيدروليک ساخته شد و با عبور دادن جريان با بده هاي گوناگون از روي سازه و اندازه گيري عوامل آبي، رژيم جريان روي سازه تعيين گرديد. نتايج حاكي از آنند که سرريز و آرام كننده جامي متصل به آن بايستي مورد مطالعه اي ژرف تر و بازنگري قرار گيرند.