مقاله تجزيه و تحليل طرح بندي تصاوير متني مبتني بر طبقه بندي نواحي در يک ساختار سلسله مراتبي تصميم گيري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش در فناوري برق (الكترونيك و قدرت) از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل طرح بندي تصاوير متني مبتني بر طبقه بندي نواحي در يک ساختار سلسله مراتبي تصميم گيري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزيه و تحليل طرح بندي صفحات
مقاله طبقه بندي
مقاله تصاوير متني و غير متني
مقاله ساختار سلسله مراتبي
مقاله ويژگيهاي بافتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورقاسم حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تبديل اسناد كاغذي به صورت نسخه الكترونيكي جهت ذخيره سازي، بازيابي و جستجو بر اساس محتوا مساله مهمي در سيستم  هاي خودکارسازي اداراي و سيستم هايي که وظيفه استخراج اطلاعات از مجاري اينترنت دارند، به شمار مي رود. براي نيل به اين هدف، ارايه سيستم هايي که بتواند محتواي تصاوير متني را تجزيه و تحليل کنند، ضروري به نظر مي رسد. در اين مقاله، جهت تجزيه و تحليل تصاوير متني و دسترسي به محتواي آنها، يک ساختار سلسله مراتبي طبقه بندي مبتني بر يک الگوريتم ناحيه بندي دو مرحله اي پيشنهاد شده است. در اين ساختار، تصوير بوسيله الگوريتم پيشنهادي ناحيه بندي دو مرحله اي، ناحيه بندي مي شود. سپس متني بودن و غيرمتني (عکسي) بودن نواحي حاصل به کمک چندين طبقه بند در يک ساختار سلسله مراتبي طبقه بندي مشخص مي گردد. الگوريتم ناحيه بندي پيشنهادي از دو مرحله ناحيه بندي مبتني بر تبديل موجک و آستانه گذاري استفاده مي کند. از ويژگيهاي بافت همچون ويژگي همبستگي، انرژي، همگني و آنتروپي مستخرج از ماتريس همرخدادي و همچنين دو ويژگي مستخرج از زيرباندهاي تبديل موجک، جهت طبقه بندي و شناسايي برچسب نواحي شکل گرفته در مرحله ناحيه بندي استفاده مي گردد. طبقه بند سلسه مراتبي از دو طبقه بند پرسپترون چندلايه و يک طبقه بند ماشين بردار پشتيبان تشکيل شده است. الگوريتم پيشنهادي بر روي يک پايگاه داده تصاوير متني و غيرمتني که از تصاوير موجود در اينترنت فراهم شده است، مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج آزمايشها بيانگر کارايي روش پيشنهادي در ناحيه بندي تصاوير و طبقه بندي نواحي تصاوير است. الگوريتم پيشنهادي، صحت ۹۷٫۵% را براي طبقه بندي نواحي تصاوير فراهم کرده است.