مقاله تجزيه و تحليل عوامل موثر بر شاخص قيمت بازار اوراق بهادار تهران با استفاده از روش همجمعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در حسابداري مالي از صفحه ۷۶ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل عوامل موثر بر شاخص قيمت بازار اوراق بهادار تهران با استفاده از روش همجمعي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متغيرهاي اقتصاد کلان
مقاله شاخص قيمت بورس وراق بهادار تهران
مقاله روش همگرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران و متغيرهاي اقتصاد كلان، شامل نرخ تورم، حجم پول، نرخ ارز، نرخ بهره كوتاه مدت و بلندمدت و شاخص توليدات صنعتي مي باشد. براي تشريح روابط بلند مدت بين متغيرهاي تحت بررسي از اطلاعات فصلي سري زماني سال هاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۷ و تكنيك همجمعي با استفاده از روش هاي انگل – گرنجر و جوهانسن- جوسيليوس استفاده شده است. پرسش اصلي پژوهش اين است كه آيا تغييرات متغيرهاي كلان اقتصادي در ايران بر شاخص قيمت بازار اوراق بهادار تهران، در بلند مدت اثر گذار است يا خير. نتايج حاصل از برآورد مدل بر اساس روش انگل -گرنجر تاييد كننده وجود رابطه بلند مدت بين متغيرها است. همچنين نتايج حاصل از روش جوهانسن – جوسيليوس نيز نشان از وجود دو بردار همجمعي مي دهد كه در مجموع مويد تاثير مثبت تغييرات نرخ ارز، نرخ تورم، حجـم پول و ميزان توليدات صنعتي بر تغييرات شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران و رابطه منفي تغييرات نرخ بهره كوتاه مدت و نرخ بهره بلند مدت مي باشد.