مقاله تجزيه و تحليل متوسط جبران خدمات زنان در مقايسه با مردان در بخش صنعت ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي اقتصادي ايران از صفحه ۵۳ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل متوسط جبران خدمات زنان در مقايسه با مردان در بخش صنعت ايران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جبران خدمات اسمي و واقعي
مقاله تبعيض دستمزدي
مقاله جنسيت
مقاله صنعت
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابونوري اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش متوسط جبران خدمات اسمي و واقعي در هر صنعت به تفکيک زن و مرد را دردوره ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ محاسبه کرده و با استفاده از تحليل واريانس رگرسيوني اثر معنادار جنسيت بر متوسط جبران خدمات واقعي را برآورد کرده ايم. نتايج نشان مي دهد که صنعت توليد ماشين آلات اداري ، حسابگر و محاسباتي از بيشترين نوسان در متوسط جبران خدمات سرانه (بيشترين ضريب تغييرات) برخوردار بوده و کمترين نوسان در متوسط جبران خدمات سرانه در صنايع توليد محصولات از توتون و تنباكوـ سيگار و صنعت دباغي و عمل آوردن چرم، ساخت كيف، چمدان، زين، يراق و توليد كفش، به ترتيب براي شاغلان مرد و زن رخ داده است. نکته مورد توجه در اين پژوهش اين است که با فرض ثابت بودن ساير عوامل، متوسط جبران خدمات واقعي کارکنان زن به طور معنادار حدود ۴۲۲ هزار تومان کمتر از متوسط جبران خدمات کارکنان مرد برآورد شده است. البته، بايد توجه داشت که ممکن است اين تفاوت ناشي از اضافه کاري بيشتر، سطح تجربه، سطح تخصص و سطح سواد مردان در مقايسه با کارکنان زن باشد که در اين پژوهش قابل مشاهده نبوده است.