مقاله تجزيه و تحليل منطقه اي سيلاب در بخشي از حوزه آبخيز مركزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۴۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل منطقه اي سيلاب در بخشي از حوزه آبخيز مركزي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون همگني
مقاله آناليز منطقه اي سيلاب
مقاله روش سيل شاخص
مقاله دبي حداکثر لحظه اي و حوزه آبخيز مركزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نساجيان زواره محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: وفاخواه مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: تلوري عبدالرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر کليه ايستگاه هاي آب سنجي موجود در بخشي از حوزه آبخيز مرکزي ايران مورد بررسي قرار گرفته و ويژگي هاي فيزيوگرافي اصلي حوزه هاي آبخيز بالادست آنها استخراج گرديد، سپس با استفاده تحليل عاملي متغيرهاي مستقل و با استفاده از تحليل خوشه اي حوزه هاي آبخيز همگن تشخيص داده شد و با تحليل متمايزکننده مورد آزمون قرار گرفت. پس از آن تحليل منطقه اي به روش سيل شاخص مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد که در سه منطقه همگن در حوزه آبخيز مرکزي وجود دارد و بهترين دبي شاخص، دبي با دوره بازگشت دو سال است؛ و استفاده از مشخصات ديگر فيزيوگرافي علاوه بر مساحت تاثيري در افزايش دقت اين روش ندارند.