مقاله تجزيه و تحليل نحوه شكل گيري مخلوط سوخت و هوا در موتورهاي بنزيني تزريق مستقيم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تحقيقات موتور از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل نحوه شكل گيري مخلوط سوخت و هوا در موتورهاي بنزيني تزريق مستقيم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موتور بنزيني
مقاله پاشش مستقيم
مقاله تشكيل مخلوط
مقاله شبكه بندي متحرك
مقاله نرم افزار ديناميك سيالات محاسباتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جزايري سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بشرحق ضيا
جناب آقای / سرکار خانم: باوندچور مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورز مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در موتورهاي اشتعال جرقه اي بنزيني جديد، سوخت از افشانه، مستقيما به درون استوانه پاشيده مي شود. شكل گيري مخلوط سوخت و هوا در داخل استوانه اين گونه موتورها، امكان خوبي براي كاهش مصرف ويژه سوخت و گازهاي آلاينده به دست مي دهد. مدت زمان كوتاه پاشش سوخت و پخش شدن آن به علاوه پيچيدگي ديناميك سيال در گستره وسيعي از سرعت و بارگذاري موتور باعث تفاوت اساسي در شكل گيري مخلوط سوخت، هوا و احتراق نسبت به حالت تزريق سوخت در چندراهه ورودي يا پس از سوخت آما مي شود. در اين تحقيق روشي براي الگو سازي شكل گيري مخلوط سوخت و هوا با تركيب كردن مولفه هاي شكل گيري مخلوط نظير فشار سوخت، زمان پاشش، سرعت پاشش و محل قرارگرفتن افشانه ارايه و بسط داده شده است. اين تحليل از لحظه پاشش سوخت شروع و تا نقطه مكث بالا در فرآيند تراكم ادامه دارد. توزيع قطرات پاشيده شده، توزيعي معلوم فرض شده و به جزييات نحوه شكل گيري قطرات پرداخته نمي شود. تشكيل مخلوط داخلي براي استوانه موتور خودرو و با استفاده از نرم افزار ديناميك سيالات محاسباتي الگو سازي مي شود. براي شبيه سازي فرآيند نفوذ افشانه سوخت در داخل محفظه احتراق و در ادامه، فرآيند اختلاط آن با هوا كه فرآيندي وابسته به زمان است از الگوي شبكه اي قابل تغيير و انعطاف پذير استفاده شده است.