مقاله تجزيه و تحليل پديده خشكسالي كشاورزي شهرستان فيروزكوه به روش موازنه آبي (اقتصاد آب) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۲۹ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تجزيه و تحليل پديده خشكسالي كشاورزي شهرستان فيروزكوه به روش موازنه آبي (اقتصاد آب)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشكسالي
مقاله نزولات آسماني
مقاله موازنه آبي
مقاله شاخص رطوبت
مقاله روش تورنت ویت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابونوري عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشكسالي بعنوان يكي از پديده هاي طبيعي متناوب منطقه اي، نامطمئن و غيرقابل پيش بيني، با ايجاد كمبود آب در هوا و خاك بر فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي منطقه، در نتيجه كاهش توليدات كشاورزي و غذايي، با ايجاد قحطي؛ بر نيروگاههاي برآبي هر منطقه آسيب هاي جبران ناپذيري را وارد مي كند.
اين مقاله تلاش مي كند تا با استفاده از اقتصاد آب و توازن آبي، ايستگاه سينوپتيك فيروزكوه طي دوره ۱۵ ساله با برآورد تعداد دفعات وقوع خشكسالي، شدت آنها را نيز اندازه گيري كند. با بكارگيري روش بودجه آبي در منطقه مشخص شده است كه فيروزكوه بطور متوسط در هر ۵ سال مواجه با يك پديده خشكسالي حاد گرديده و يا احتمال وقوع اين پديده در اين منطقه ۰٫۲ مي باشد و لازم است كشاورزان و يا زارعين منطقه با توجه به وقوع اين پديده بگونه اي برنامه ريزي كنند كه از آسيب پذيري بيشتر محصولشان جلوگيري شود. اين منطقه در سال ۸۸-۱۳۸۷ مواجه با خشكسالي حاد گرديده ولو آنكه پيش بيني مي شود كه در اواخر سال ۱۳۸۸ از شدت وقوع اين پديده كاسته شده و با يك خشكسالي ملايم روبرو شود.