سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیده ساناز رمضانپور – موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
عبدالهادی حسین زاده – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
موسی الرضا وفایی تبار – موسسه تحقیقات پنبه کشور

چکیده:

تنوع ژنتیکی و ماهیت روابط موجود بین صفات زارعی و مورفولوژیکی با عملکرد بذر عملکرد الیاف و اجزای آن در ۵۶ رقم پنبه گلاندلس در مزرعه تقحیقاتیم وسسه تحقیقات به ورامین با استفاده از طرح لاتیس مستطیل در سه تکرار در سال ۷۸ ارزیابی شد.