سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرزاد اسکندری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
محمدرضا قنادها – بانک کشاورزی دانشگاه تهران
سید یعقوب صادقیان – موسسه تحقیقات اصلاح بذر چغندر قند
کریم فارسی نژاد – مرکز تحقیقات کشاورزی فارس

چکیده:

در آزمایشات مشابه ای در سه منطقه از استان فارس در سال ۱۳۷۶ ۲۰ رقم مختلف چغندر قند برای ۱۵ صفت مختلف ریشه در طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار مورد آزمون قرار گرفتند به منظور تجزیه به عامل ها از روش تجزیه به مولفه های اصلی برای انتخاب تعداد عامل ها و از روش واریماکس برای چرخش عوامل اورتوگونال استفاده شد.