سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ولی الله رامنه – دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدالمجید رضایی – دانشگاه صنعتی اصفهان
قدرت الله سعیدی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

درک روابط داخلی صفات و تعیین عامل های توجیه کننده خصوصیات مورد بررسی برای پیشبرد هر پروژه اصلاحی امری اجتناب ناپذیر است. در این راستا ۱۶ خصوصیت شامل شروع گلدهی خاتمه گلدهی طول دوره گلدهی ارتفاع بوته زمان رسیدن تعداد غلاف در ساقه اصلی تعداد غلاف در بوته طول غلاف تعداد دانه در غلاف وزن هزار دان عملکرد دانه گلوکوزینولات ها شامل آلبل، بوتبل گلوکزیتولات کل و همچنین میزان پروتئین و روغن در ۳۶ ژنوتیپ شامل ۲۸ تلاقی و ۸ والد مورد بررسی قرار گرفتند.