سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید عباس دخت – دانشگاه تهران
ساناز رمضانپور – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظورک اهش حجم داده های حاصل از صفات زراعی و مورفولوژیکی به یک یا چند عاملی پنهانی ۶ رقم کلزای پاییزه در سال زراعی ۷۶ در مزرعه تقحیقاتی معاونت تحقیقات برنج کشور با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک تصادفی با ۴ تکرار کشت گردید.