سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرزاد اله قلی پور – موسسه تحقیقات برنج کشور رشت
محمد صالح – موسسه تحقیقات برنج کشور رشت
محمد صالحی – موسسه تحقیقات برنج کشور رشت

چکیده:

به منظور بررسی ارتباط صفات مختلف با عملکرد دانه و طبقه بندی آنها تعداد ۱۰۰ رقم از ارقام بومی و اصلاح شده برنج در قالب طرح لاتیس ساده ۱۰*۱۰ مورد بررسی قرار گرفت در این مطالعه ۲۰ صفت شامل عملکرد دانه و اججزای آن و خصوصیات مورفولوزیک بوته و دانه مورد ارزیابی قرار گفتند.