سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مینو غلامی – کارشناس ارشد تبدیل انرژی سازمان انرژیهای نو ایران
میترا غلامی – کارشناس ارشد تبدیل انرژی سازمان انرژیهای نو ایران

چکیده:

پیل های سوختی ابزارهای الکترو شیمیایی هستند که امروزه از منابع مورد توجه تولید برق و حرارت محسوب می شوند . از بین انواع پیل های سوختی پیل سوختی اکسید جامد با دمای عملکرد ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد بیشترین دمای کارکرد را از بین دیگر انواع پیل داراست که از اینرو گزینه مناسب ی برای کاربردهای نیروگاهی می باشد . این دمای عملکرد بالا همچنین منجر به عدم سهولت انجام آزمایشات تجربی بروی آن می شود بنابراین مدل ریاضی اصلی ترین وسیله برای آنالیز و طراحی پیل میباشد یافتن دما و شار حرارت ی جر یان عبور ی از کانالهای یک پیل سوخت ی اکسید جامد هم وار به روش حل معکوس مورد نظر این مقاله می باشد